Nieuwe bezuinigingen voor Windesheim

Hogeschool moet komende jaren tien miljoen ophoesten

  • Rijksbijdrage wordt waarschijnlijk negatief bijgesteld.
  • CvB-lid Jan Willem Meinsma: studenten moeten in actie komen.

De economie mag dan weer op gang komen, het ministerie voor Onderwijs heeft voor de Nederlandse hogescholen hoogstwaarschijnlijk een onaangename boodschap in petto. Cvb-lid Jan Willem Meinsma maakte tijdens de cmr-vergadering vorige week donderdag bekend dat er signalen zijn dat de gebruikelijke bijstelling van de rijksbijdrage, die komende maand wordt bekendgemaakt, na vele jaren positief nu waarschijnlijk negatief zou kunnen uitvallen. Meinsma vermoedt dat het gaat om een bedrag van rond de drie miljoen. Daar komt bij dat dezelfde signalen aangeven dat 2017 gelijkluidend slecht nieuws zal brengen. Dit zet de eerder geplande onderwijsinvesteringen onder zware druk. Meinsma wees er ook op dat verschillende domeinen binnen Windesheim dit jaar moeite hebben om de begroting sluitend te krijgen. Alles bij elkaar, zo gaf Meinsma te kennen, zal er verspreid over de komende jaren rond de tien miljoen euro moeten worden gevonden.

Het college beloofde de cmr met een voorstel te komen voor een ‘drietrapsraket’ waarbij nauwgezet gekeken zal worden naar achtereenvolgens 1) tijdelijke uitgaven die kunnen worden teruggedraaid, 2) uitgaven ver van het primaire proces (Meinsma noemde hierbij met name sponsoring) en 3) uitgaven welke tijdelijk (‘een jaartje’)  stopgezet kunnen worden. Op deze wijze hoopt het college een lange lijst van mogelijkheden te krijgen om uit te kiezen en zo de noodzakelijke bezuinigingen ‘voor een fors stuk op te vangen’. Maar Meinsma waarschuwde alvast dat bij de begrotingsbesprekingen de komende maanden ‘heftiger beroering’ zal kunnen optreden dan voorheen.

De cmr sprak zijn verbazing uit over deze operatie, juist nu studenten, met de overgang naar het leenstelsel, al miljoenen hebben ingeleverd. Ook vroeg de Raad zich af in hoeverre de kwaliteit van het onderwijs gevaar liep. Meinsma wees erop dat Windesheim over de flexibiliteit moest beschikken om in elk geval een paar miljoen te vinden, zonder dat deze gevaar loopt. Op de vraag van de cmr of dit Haagse probleem niet gewoon bij Den Haag kan worden neergelegd, antwoordde hij dat te hopen dat de studentenvakbonden LSVB en ISO actie zullen ondernemen, zodra er meer duidelijkheid is. (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *