Code voor signaleren geweld

Windesheim heeft een landelijk verplichte ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingesteld, waarin staat beschreven bij wie medewerkers en studenten terecht kunnen als zij signalen van fysiek, psychisch of seksueel geweld zien of vermoeden.

In de meldcode staat ook een stappenplan voor de beroepskrachten die een melding behandelen. De vertrouwenspersonen zijn aangewezen als ‘aandachtsfunctionaris’. “Als je signalen vermoedt en twijfelt over een melding, kunnen wij je adviseren en ondersteunen”, aldus vertrouwenspersoon Piet Westerhuis. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *