Wie wordt de beste docent van 2016?

‘Ik kan mensen helpen bij hun leerproces’

  • De vijf genomineerden voor de verkiezing ‘docent van het jaar’ zijn vandaag bekend gemaakt.
  • De hogeschoolkrant peilde hun visie op het nieuwe onderwijsconcept.

02-wie-wordt-beste-docent-201601-win-2-22-september-2016


Genomineerde domein gezondheid en welzijn:
Michiel Visser (42), docent pedagogiek

“Persoonlijk vind ik het nieuwe onderwijsconcept prettig. Het geeft heel veel vrijheid om ons onderwijs vorm te geven en die vrijheid gebruiken we ook volop, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding social work.
Die vrijheid is ook noodzakelijk. We zijn inmiddels beland in jaren van grote veranderingen in de rol van de docent. Ik verwacht dat wij in de toekomst vooral onderwijs samen gaan geven. En dat docenten flexibel moeten kunnen switchen van expert naar coach, naar tutor, naar mentor, naar wie weet wat…
Wat mij betreft komt de (individuele) behoefte van de student of de professional in het werkveld steeds meer centraal te staan in ons beroep. Zij willen leren en kunnen dit tegenwoordig op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld via YouTube filmpjes of MOOCS die in het buitenland worden aangeboden. Docenten moeten zich verregaand kunnen aansluiten bij deze mogelijkheden, zodat studenten er ook effectief gebruik van kunnen maken. Iedereen leert immers op z’n eigen manier.
Ik geloof dat ik niemand wat kan leren, maar ik kan wel een heleboel mensen helpen bij hun leerproces.”

 

02-wie-wordt-beste-docent-201602-win-2-22-september-2016

Genomineerde domein bewegen en educatie:
Marc van Breukelen (41), docent Nederlands op de pabo

“Of alle opleidingen goed bezig zijn met het nieuwe onderwijsconcept, kan ik moeilijk beantwoorden. Voor de pabo is het concept op dit moment een belangrijk punt. We zijn samen met pabo Almere een nieuw curriculum aan het ontwikkelen. Als team krijgen we alle mogelijkheden om nieuwe ideeën vorm te geven.
Leren betekent voor een student het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het gebruik van al je zintuigen (zien, voelen, ruiken, horen en proeven). Dit reikt verder dan alleen de theorie. Om dit te kunnen bereiken zullen studenten de wereld om zich heen moeten verkennen. Ze moeten praktijkervaringen opdoen, in dialoog gaan met andere mensen, verbanden zoeken tussen verschillende vakken, etcetera. Om zo tot een diepere vorm van leren te komen.
Wij bieden de studenten in het eerste jaar ons Off Campus project aan. Dit is één week in de Randstad. Iedere student krijgt binnen ons project een kans om op zijn eigen wijze te leren. Het adaptieve karakter zorgt voor meer uitdaging en zorgt voor een hogere intrinsieke motivatie om betekenisvol te leren.
Om goed klaar te zijn voor de toekomst zullen we goed naar de behoeften van studenten moeten kijken. Sluiten we voldoende aan bij hoe studenten vandaag de dag leren? Verder zullen we goed moeten onderzoeken welke vaardigheden relevant zijn voor de toekomst, aangezien veranderingen elkaar snel opvolgen.”

 

02-wie-wordt-beste-docent-201603-win-2-22-september-2016

Genomineerde domein techniek:
Egbert Gorter (37), docent bij bouwkunde in Zwolle

“Ik denk dat er momenteel goede dingen gebeuren op het gebied van het nieuwe onderwijsconcept. Een mooi voorbeeld is de samenwerking die gevonden wordt tussen de opleidingen mobiliteit, civiele techniek en mijn eigen opleiding bouwkunde. Momenteel wordt er erg veel energie en tijd gestoken om daadwerkelijk dingen gedaan te krijgen. Door tijd te nemen, zaken uit te leggen en praktisch te houden, worden er meer mensen enthousiast en neemt de kwaliteit toe. Vanuit de opleiding bouwkunde ben ik zelf betrokken bij het nieuwe onderwijsconcept. Belangrijke speerpunten daarin vind ik dat enerzijds studenten meer te kiezen krijgen. Niet om het vinkje ‘voldoende te kiezen’ te kunnen afvinken, maar om studenten daadwerkelijk die dingen te kunnen laten leren die ze willen (en vaak dus ook goed in zijn). Dit zorgt voor een hogere motivatie en dus betere resultaten. Daar hebben we allemaal wat aan.
Anderzijds biedt het nieuwe onderwijsconcept ook de kans om met andere opleidingen meer multidisciplinair samen te gaan werken. Mijns inziens zal dat steeds meer de toekomst worden, zowel in het onderwijs, onderzoek als ook in het werkveld.
Voor de toekomst denk ik dat we niet in moeten spelen op de huidige behoefte, maar juist alvast op de behoefte die er volgens ons over circa vijf jaar is. Pas dan hebben we de studenten en het bedrijfsleven echt toegevoegde waarde te bieden.”

 

02-wie-wordt-beste-docent-201604-win-2-22-september-2016

Genomineerde domein Windesheim Flevoland:
Bert Kunnen (57), docent bij Bouwkunde Almere

“Ik denk dat er in het nieuwe onderwijsconcept veel punten staan waar wij binnen Windesheim Flevoland al geruime tijd mee bezig zijn. Zo staat praktijkgericht onderwijs en contact met het bedrijfsleven bij ons centraal in het curriculum. Al in de eerste twee jaar werken studenten groepsgewijs aan projecten voor een externe opdrachtgever. Allemaal actuele onderwerpen waarbij de student gevraagd wordt om op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze oplossingen aan te dragen (als waarde(n)volle professional). In ons curriculum hebben wij de competentieset aangepast, waarin de 21e eeuwse vaardigheden zijn verwerkt.
Binnen het onderwijs is ook aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Zo is hebben we het Bouw Informatie Model integraal in het curriculum opgenomen.
Mijn belangrijkste speerpunt? Contact met het werkveld te houden. Een werkveld adviescommissie (WAC) kan daaraan bijdragen. Onze WAC gebruiken we niet alleen als klankbord, maar betrekken wij ook rechtstreeks bij het onderwijs, via gastcolleges, excursies, projecten en als gecommitteerde bij het afstuderen.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Docenten die naast het docentschap ook nog actief zijn in het bedrijfsleven werkzaam, zijn daarom belangrijk.
Flexibilisering in het onderwijs vind ik een interessante ontwikkeling waarmee naar mijn idee nog weinig ervaring opgedaan binnen de opleidingen. Binnen verschillende opleidingen worden daar nu voorzichtig de eerste stappen in gezet. In het nieuwe onderwijsconcept wordt terecht opgemerkt dat dit op verantwoorde wijze dient te geschieden. Niet alle onderwijseenheden lenen zich daarvoor.”

 

02-wie-wordt-beste-docent-201605-win-2-22-september-2016

Genomineerde domein business, media en recht:
Guido Milet de St Aubin (57), docent bij HBO rechten

“Het nieuwe onderwijsconcept vormt een uitdaging, want het biedt een kader om de vorm en inhoud van het eigen onderwijs grondig te evalueren en te herwaarderen. We moeten daarbij oppassen om – in de drang naar vernieuwing – goede en beproefde onderdelen van het huidige onderwijs niet overboord te gooien. Speerpunten in dit concept zijn voor mij de invulling en praktische vertaling van het begrip ‘waarde(n)volle professional’ en de vergaande flexibilisering binnen het onderwijs. Ook de veel grotere ruimte die de afzonderlijke opleidingen krijgen, waardeer ik zeer positief. Het nieuwe onderwijsconcept eist veel van studenten, maar ook van docenten en van de schoolorganisatie. De samenleving is complexer, flexibeler en in hoge mate gedigitaliseerd. Het nieuwe concept sluit veel beter aan bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. Bij HBO rechten bereiden we ons voor op dit concept, waarmee we in september 2018 concreet van start gaan. Voor HBO rechten kijken we momenteel vooral naar het concept vanuit de invalshoeken: relatie met het beroepenveld, flexibilisering en de 21e century skills. De tijd ligt ver achter ons dat een HBO diploma een startkwalificatie gaf voor een specifiek, tamelijk onveranderlijk beroep. Het is goed tijdig vooruit te zien.”
(EM)

  • De docent van het jaar verkiezing 2016 startte vóór de zomer met  een web enquête waarmee studenten een docent van elk domein voordroegen. Een studentenjury kiest straks de winnaar. Die wordt in januari bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

 

 

 

Er zijn 1 reacties op «Wie wordt de beste docent van 2016?»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *