Zwolle is ‘ons kent ons’

Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) heeft een nieuwe voorzitter. Met een frisse blik begint Anja Schuurman aan haar nieuwe functie.

Hoe wil je van Zwolle een grote studentenstad maken?
“We hebben als doel om studenten meer aan Zwolle te binden. Hbo-studenten zitten minder vaak op kamers dan universitaire studenten. Ook zitten minder studenten bij een studentenvereniging. Hierdoor hebben ze meer een ‘scholierenmentaliteit’. Wij willen stimuleren dat studenten zich echt betrokken gaan voelen bij Zwolle.”

Waar staat het SOOZ voor?
“Het SOOZ zet zich in voor de belangen van de Zwolse studenten. Behalve lobbyen voor beter onderwijs, meer studentenkamers en alles wat studenten maar aangaat, kunnen studenten zich ook melden met individuele klachten. Door ze te ondersteunen via ons juridisch steunpunt willen wij hun rechtspositie versterken.

Voor welke verbetering ga jijje dit jaar inzetten?
Dit jaar wil ik mij hard maken voor meer studentenkamers. Het afgelopen jaar was ik secretaris bij het SOOZ en hebben we hier al veel op ingezet. Studenten die op kamers zitten, voelen zich vaak meer betrokken bij het studentenleven. Ze gaan vaker bij een vereniging en maken een grotere persoonlijke ontwikkeling door. Op dit moment wordt het grote kamertekort in Zwolle niet erkend. Het reële kamertekort is lastig om te meten. Maar lang naar een kamer moeten zoeken schrikt af, waardoor mensen sneller geneigd zijn om thuis te blijven wonen. De gemeente moet dus de bouw van kamers blijven stimuleren. Daarnaast moeten we de sterke punten blijven versterken. Zwolle haalt zijn kracht uit kleinschaligheid, een bijzondere ‘ons kent ons’ mentaliteit en een bijzondere cohesie tussen verenigingen. Ik ben trots om Zwolse student te zijn, en daardoor wil ik me juist nog harder in zetten voor de stad!” (SP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *