Verkiezingen voor opleidingscommissies

  • Nieuwe instemmingsbevoegdheid maakt de commissies een stuk belangrijker.
  • Domeinen mogen zelf beslissen of ze eind september meedoen met de verkiezingen.

De opleidingscommissies in het hoger onderwijs worden dit schooljaar een stuk belangrijker dan voorheen. De tweede Kamer heeft namelijk besloten dat zij per 1 september instemmingsbevoegdheid krijgen over bepaalde onderdelen van het onderwijs- en examenreglement (OER). Bij deze taakverzwaring hoort dat de commissies een democratische afspiegeling moeten zijn van de instelling, en dus heeft Den Haag ook besloten dat de commissies voortaan tot stand kunnen komen door middel van verkiezingen. Windesheim gaat hier nu mee aan de slag.

De opleidingscommissie was altijd een adviesorgaan, dat gevraagd dan wel ongevraagd advies gaf aan de opleidingsdirecteur  of –manager. Dat advies moest dan wel betrekking hebben op onderwijs gerelateerde zaken zoals studielast en de voorzieningen. Daarnaast moesten de OC’s om advies gevraagd worden als het om de OER ging. Sinds 1 september is dat anders. De Tweede Kamer heeft de OC’s instemmingsbevoegdheid gegeven voor bepaalde onderdelen van de OER. Dat betekent dat de opleidingscommissie expliciet met deze onderdelen van de OER moet instemmen voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Die ontwikkeling zat er wel aan te komen, vertelt onderwijsjurist Wim Snippe: “Het ministerie heeft de taken van de OC’s de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Het besluit is als het ware een bevestiging van hun toegenomen belang. De bevoegdheid heeft alleen betrekking op bepaalde onderdelen van de OER maar dat zijn wel belangrijke onderdelen.  Als het bijvoorbeeld gaat om zaken als begeleiding, het studieprogramma, de toewijzing van punten aan studieonderdelen, geldt voortaan dat de OC vooraf expliciet met deze onderdelen moet instemmen.”

De zwaardere verantwoordelijkheid van de OC’s betekent dat hun positie ten opzicht van de opleidingsdirecteuren verandert. Snippe: “Het ‘spel’ moet anders worden gespeeld; een stuk serieuzer. Dat zullen de OC’s moeten leren en op hun beurt moeten de directeuren daarmee om leren gaan. Ik ben benieuwd hoe zich dat de komende tijd zal ontwikkelen.”

De Tweede Kamer heeft ook besloten dat er voor de OC’s voortaan verkiezingen gehouden mógen worden. Het is niet verplicht. Windesheim heeft besloten om dat standaard wél te doen, maar dat een domeindirecteur en de deelraad kunnen beslissen om daarvan af te zien. “We hebben ze een jaar gegeven om een en ander voor te bereiden. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat een directeur daar nu liever niet aan meedoet, bijvoorbeeld omdat de OC net is samengesteld. Maar als ze mee willen doen, dan vinden die verkiezingen eind september plaats. Allemaal tegelijk, want dat is wel zo effectief. Dan is het mogelijk om hiermee veel intensiever naar buiten te treden.” (MH)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *