‘Goed luisteren naar studenten uit het MBO’

08 september 2016 – Minister Bussemaker heeft 7,5 miljoen uitgetrokken voor de verbetering van het studiesucces van MBO’ers die naar het HBO gaan. Die ‘smeerolie’ kan Windesheim ook best gebruiken, vindt Rien Komen, directeur van Windesheim Flevoland.

Zeven en een half miljoen, is dat een mooi bedrag of een verkiezingsstunt?
‘Het is geen verkiezingsstunt, maar onderdeel van een zeer consistent beleid van de minister. Het past bij de ingezette koers waarbij met ingang van dit schooljaar Mbo-opleidingen een keuzedeel “doorstroom MBO/HBO” dienen aan te bieden aan MBO-4 studenten.’

Maar heeft de invoering van het leenstelsel de instroom van MBO’ers niet juist doen dalen?
‘Bij ons zeker. Vorig jaar groeiden we in de breedte nog 5 à10 procent maar de instroom van Mbo’ers nam juist af. Mbo’ers zijn conjunctuur-  en prijsgevoelig omdat ze werken versus leren goed afwegen. Dat speelt extra sterk in een omgeving als Almere/Lelystad.’

Hoe staat het met het studiesucces van MBO’ers op Windesheim Flevoland?
‘Het studiesucces ontwikkelt zich positief. Dat geldt vooral voor de richtingen waar we een associate degree opleiding zijn gestart. De tweejarige associate degree sluit beter aan bij de vooropleiding en motivatie van MBO’ers. Voor de studierichtingen zonder dat alternatief geldt onverkort dat Mbo’ers het minder goed doen. Ik schat 45 procent uitval bij MBO’ers, tegen 35 procent bij havisten.’

Vier miljoen gaat naar ‘plannen van studenten om de doorstroom te verbeteren’. Goed idee?
‘Wie kunnen er beter een eigentijdse oplossing aandragen dan de studenten zélf? Het zal wel een coördinatie uitdaging worden om, als er goed geluisterd wordt, dat doelmatig en effectief om te zetten in plannen.’

De rest van het geld is voor instellingen met mooie plannen. Heeft Windesheim nog plannen liggen?
‘We zijn al bezig om samen met het MBO in sommige richtingen doorstroommodules te ontwikkelen waarbij de docenten uit MBO en HBO samenwerken en studenten in hun laatste jaar MBO kennismaken met het HBO. Enige smeerolie om dat te verbreden is zeer gewenst.’ (MH)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *