Bsa tweedejaars vervalt

Het uitbrengen van een bindend studieadvies (bsa) na zowel eerste als tweede studiejaar mag niet meer. Daarom heeft Windesheim de norm geschrapt dat de propedeuse behaald moet zijn na twee jaar.

Het besluit betekent dat alle negatieve adviezen voor tweede- en hogerejaars niet meer gelden, zij krijgen alsnog een positief advies als aan de norm van 54 studiepunten en de kwalitatieve eisen van de opleiding is voldaan. Iedereen die na het eerste jaar 54 punten heeft bepaald mag zelf bepalen hoe lang hij over de propedeuse doet. De maatregel is vorige week per direct ingegaan voor studiejaar 2015-2016. Vanaf volgend studiejaar worden alleen nog de bindende eerstejaars adviezen gegeven. Alle eerste- en tweedejaarsstudenten en de hogerejaars die de propedeuse niet gehaald hebben, kregen een brief van Windesheims over de nieuwe inzichten ten aanzien van de bsa.

Die inzichten zijn in Den Haag ontstaan na een aantal juridische uitspraken van het College van Beroep Hoger Onderwijs sinds eind 2014. Daaruit blijkt dat aan iedere student slechts éénmaal een bindend studieadvies mag worden verstrekt, in tegenstelling tot de praktijk bij de meeste hogescholen. Het advies aan tweedejaars kan na de uitspraken niet gehandhaafd worden. “Na overleg met andere hogescholen, het ministerie en de media-aandacht die inmiddels was ontstaan, is op 31 mei besloten naar deze uitspraken te gaan handelen”, zegt onderwijsjurist Jokelyne Gerritsen.

Hier en daar moet maatwerk worden bedacht. Afspraken met tweedejaars die vorig jaar uitstel kregen van het bsa ofwel andere afspraken maakten met de examencommissie, worden aangepast in de zin dat zij alleen nog 54 punten hoeven te halen.

Onder tweedejaars die de propedeuse niet dreigden te halen heerst een juichstemming. Student Daniel Joe: “Voor een vak had ik een derde kans aangevraagd, maar ik wist nog niet of die zou worden toegekend. Ik had daar ongelooflijk veel stress van, maar die is er nu vanaf! Ik mag dat vak ook volgend jaar doen.”

Onder de tweedejaars zijn de afgelopen tijd studenten gestopt omdat ze afgewezen werden of omdat ze verwachtten de propedeusenorm niet op tijd te halen. Volgens Gerritsen kunnen zij zich komend jaar gewoon opnieuw inschrijven, mits ze de 54 punten binnen hadden. “We gaan hen niet actief benaderen om zich weer in te schrijven, maar iedereen die denkt onterecht te zijn gestopt kan zich opnieuw aanmelden.” Windesheim adviseert studenten ondanks de gewijzigde regeling toch hun propedeusevakken met voorrang af te ronden, zodat ze zonder achterstanden verder kunnen. (EM)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *