Tag Archives: professional doctorate

Promoveren op hbo-niveau

Nog even, en dan kunnen hbo-studenten promoveren en een ‘professional doctorate’ verwerven. Daarmee wordt het praktijkonderzoek eindelijk gelijkwaardig aan het universitaire onderzoek. Promoveren op de hogeschool. Binnenkort moet dat mogeli ...