Monthly Archives: mei 2019

Martin Jans: Ontmoetingen (11)

Wat je ouders geloven Hij geloofde niet in God. Het idee dat er een God zou bestaan was verdwenen, wanneer dat precies was geweest wist hij niet meer. Af en toe ging hij nog wel eens naar een kerk, maar dat was meer voor zijn ouders. Dat hi ...

Alle colleges gaan door op stakingsdag ov

Vakbonden hebben voor 28 mei een enorme staking aangekondigd binnen het openbaar vervoer. Alle Windesheimlocaties bereiden zich voor op deze geplande chaotische dag. “Iedereen is goed op de hoogte gebracht”, zegt Saskia van Reen ...

Nieuwe leden medezeggenschap

De nieuwe leden van de medezeggenschapsraden voor komend studiejaar 2019-2020 zijn bekend. Bij de verkiezingen voor de centrale medezeggenschapraad werden de huidige voorzitter, Cor Niks, herkozen als cmr-lid, net als medewerkers-leden Vinc ...

Campusmoestuin voor alle studenten

De Zwolse campus heeft sinds kort een eigen moestuin voor studenten met groene vingers. Tussen gebouw A en B ligt ‘ie, de gemeenschappelijke studentenmoestuin. Het idee om een tuin aan te leggen komt van zes studenten global project and cha ...

‘Try to find a partner who is as good as he is!’

Windesheim student Kristina moved to Italy to maintain her dancing career She combines a study on Windesheim with her Latin dancing career in Bologna, Italy. As if that isn’t enough, Kristina Dejnega (21) also flies to Cyprus to see her dan ...

No new buildings needed

The campus will become more beautiful and greener in the coming years. The D building will be demolished in 2022. In its place a building with only one floor will be built, underneath the raised ground that will be extended from the T build ...

Balancing on concrete blocks

‘Of course you fall sometimes’ Student Teacher Education in Physical Education Dyan Evenhuis practices biketrial: overcoming a parkour of obstacles on a bike. “It seems like a physical sport, but you mostly have to be mentally strong.” You ...

Performance van persoonlijke worsteling

PStudenten organiseerden een Performance Route in de gangen van X, waarbij bezoekers langs kunst en live theater wandelden. De presentaties werden afgelopen donderdag in gebouw X gegeven door elf studenten als afsluiting van de Hogeschool K ...

Martin Jans: Ontmoetingen (10)

NS Bedankt Ik baalde. De rij aan de voorkant van station Meppel was lang. Ik stond daar omdat de trein niet verder reed door een overwegstoring. Wat dat precies was wist ik niet, wel dat er nu honderden mensen voor mij stonden te wachten op ...

Flevoland sneller op eigen benen

Startfinanciering kan eind 2019 al stoppen Dankzij snelle groei kan Windesheim Flevoland eerder dan verwacht op eigen benen staan. Het domein wordt waarschijnlijk per 2020 binnen de normale Windesheimbegroting gebracht. Tot nu toe bestond e ...

Domein BMR krijgt alternatieve BSA

Hagoort: ‘Ik vind het een mooi resultaat’ Bestuurscollege en Centrale Medezeggenschap bereiken akkoord Experiment met alternatief voor BSA start in domein BMR – zonder het Honours College Het had heel wat voeten in de aarde, maar het ...

Geen nieuwbouw nodig

Gebouw D wordt in 2022 afgebroken. Op die plek komt straks nog maar één bouwlaag terug, onder het verhoogde maaiveld dat wordt doorgetrokken vanaf gebouw T. Dat staat in het voorstel ‘Campusontwikkeling Windesheim Zwolle tot 2035’, dat is v ...

Switchen moet gewoon worden

De problemen zijn in kaart gebracht, en de ‘startthermometer’ hangt klaar. Onder leiding van Riejet Nijdam wordt hard gewerkt om switchen (binnen Windesheim overstappen op een andere opleiding) met ingang van het nieuwe schooljaar vlot te l ...

Extra geld voor lerarenopleidingen

Het bestuurscollege heeft bijna twee miljoen gereserveerd voor de innovatie van de lerarenopleidingen. Het domein Bewegen & Educatie kampt al jaren met structurele tekorten. De oorzaken zijn divers. De lerarenopleidingen zijn relatief k ...

Feest in de sportschool

Sportcentrum On Campus bestaat vijf jaar en dat wordt uitgebreid gevierd op dinsdagavond 28 mei. Het sportcentrum trakteert die avond op diverse bijzondere gratis fitnessworkshops zoals aquaspinning, trampolinespringen en de loodzware drill ...

Lectoraat voor Energietransitie

Windesheim wil binnen domein Techniek een nieuw lectoraat starten dat een bijdrage gaat leveren aan de landelijke transitie van de energiehuishouding. Het bestuurscollege heeft de opdracht tot de lectoraatsaanvraag goedgekeurd. De bedrijven ...

Mijn medestudenten zeiden: ‘We moesten aan je wennen’

Dirk Coenen volgt de lerarenopleiding natuurkunde én is een diepgelovig christen. Hij schreef er zelfs een boek over. ‘Ik ben gelovig opgevoed, en dus moest ik elke zondag naar de kerk. Dat vond ik als puber niet altijd even leuk. Daar kwam ...

‘Vind maar eens zo’n goede partner als hij’

Een studie op Windesheim combineert ze met een danscarrière in Italië. En alsof dat nog niet genoeg gereis oplevert, vliegt Kristina Dejnega (21) ook nog regelmatig naar haar danspartner op Cyprus. “Je moet samen één geheel zijn.” ...

Achterklap: Bedankt Gert-Jan!

ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan het Studiesuccescentrum. Maar echt motiverend kan het bezoekje niet worden genoemd. ‘We leven in een maatschappij waarin veel mogelijk is,’ aldus Segers tijdens zi ...